Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „Dedal” w Olsztynie

PZN

Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „Dedal” w Olsztynie jest jedną z jednostek Polskiego Związku Niewidomych. Dom powstał w 1998 r. jako odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych ze środowiska lokalnego.

PZN ŚDS „Dedal” znajduje się na terenie NZOZ OMR PZN przy ulicy Paukszty 57 w Olsztynie. Posiada 60 miejsc statutowych – dla osóbz niepełnosprawnością intelektualna (typ B), wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D).

Od początku działalności placówka jest miejscem wsparcia dla wielu osób niepełnosprawnych, które czują się tu jak we własnym domu. Działalność opiera się na idei samopomocy, dzięki czemu wzmacniane są więzi społeczne pomiędzy poszczególnymi uczestnikami oraz na przeprowadzaniu treningów, dzięki którym uczone są i podtrzymywane umiejętności z wielu zakresów – społeczne, praktyczne, emocjonalne.

Teren Ośrodka sprzyja wypoczynkowi i rekreacji w plenerze.

Budynek Ośrodka przystosowany jest do funkcjonowania w nim osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza z dysfunkcjami wzroku. Pozbawiony jest barier architektonicznych.

Głównym celem działalności Domu jest zapewnienie jak największego poziomu autonomii uczestników w ich naturalnym środowisku społecznym, oraz zwiększenie ich zaradności życiowej.

PZN

Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL”
otwarty jest przez 5 dni w tygodniu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Przewiń do góry