Zasady uczestnictwa

Osoby zainteresowane prosimy o przyjście na rozmowę do Polskiego Związku Niewidomych Środowiskowego Domu Samopomocy „DEDAL” celem zwiedzenia ośrodka, zapoznania się zajęciami, z zakresem udzielonego wsparcia.

Po podjęciu decyzji o uczestnictwie w zajęciach należy wypełnić wniosek o skierowanie do Polskiego Związku Niewidomych Środowiskowego Domu Samopomocy „DEDAL”.

Do wniosku załączyć należy:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do pracownika socjalnego, który przeprowadzi z osobą zainteresowaną wywiad środowiskowy.

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Wszelkich informacji o zasadach przyjęcia oraz pobytu w domu udzielają na bieżąco pracownicy domu w godzinach funkcjonowania placówki lub telefonicznie pod nr tel. 89 542 89 13 w 641.

Przewiń do góry