O Nas

Jesteśmy ośrodkiem wsparcia o zasięgu powiatowym. W ramach działalności świadczymy na rzecz uczestników podstawowe usługi:

  • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury;
  • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
  • Poradnictwo psychologiczne;
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowa;
  • Zapewnienie niezbędnej opieki;
  • Terapia zajęciowa;
  • Terapia ruchowa;
  • Inne formy postępowania terapeutycznego przygotowujące do samodzielnego, aktywnego życia.

 

 

Przewiń do góry