Zajęcia

PRACOWNIA KULINARNA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W ramach pracy pracowni krawieckiej prowadzony jest przede wszystkim trening manualny, który ma na celu zwiększanie praktycznej sprawności motorycznej uczestników oraz realizacje ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb.

PRACOWNIA PLASTYCZNA

W ramach pracy pracowni plastycznej prowadzone są działania mające na celu rozbudzenie zainteresowań, kreatywności i twórczości uczestników poprzez wykonywanie prac malarskich, origami, wytworów z gliny. Możliwe jest odkrywanie własnych zdolności i talentów artystycznych.

PRACOWNIA KRAWIECKA

W ramach pracy pracowni krawieckiej prowadzony jest przede wszystkim trening manualny, który ma na celu zwiększanie praktycznej sprawności motorycznej uczestników oraz realizacje ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb.

PRACOWNIA MUZYCZNA

Pracownia muzyczna stwarza okazję do samorealizacji, samodoskonalenia i ekspresji artystycznej uczestników, rozwija i utrwala umiejętności artystyczne (muzyczne, wokalne, aktorskie, gry na instrumentach).

PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

W ramach pracy pracowni multimedialnej umożliwiona jest nauka obsługi komputera i urządzeń współpracujących. Rozwijane są zainteresowania Internetem, telewizją, kinem oraz literaturą. Uczestnicy zdobywają umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i wyszukiwania potrzebnych informacji oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.

PRACOWNIA KINEZYTERAPII

W ramach pracy pracowni kinezyterapii prowadzona jest terapia ruchowa w oparciu o różnego rodzaju ćwiczenia korekcyjne, wyrównawcze, ogólno kondycyjne oraz rehabilitacyjne. Celem pracy jest utrzymanie poprawnej ogólnej kondycji fizycznej, zwiększanie tolerancji na wysiłek oraz ogólnej poprawy zdrowia w zakresie narządu ruchu. Poza pracownią kinezyterapii prowadzone są zajęcia rekreacyjno­-sportowe w sali gimnastycznej.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, PRACA Z LOGOPEDĄ

W ramach zajęć PZN ŚDS „Dedal” prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz praca z logopedą. Zakres pracy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników. Prowadzone są psychoedukacyjne zajęcia grupowe, relaksacja,indywidualne zajęcia kompensacyjne, terapia indywidualna, ćwiczenia funkcji językowych i aparatu mowy.

NIEZBĘDNA OPIEKA

Część uczestników PZN ŚDS „Dedal” wymaga indywidualnej niezbędnej opieki. Opiekunowie pomagają przy czynnościach samoobsługowych tj. przebieranie się, zmiana obuwia. Pomagają w zachowaniu niezbędnej higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, wypracowywaniu nawyków higienicznych. Opiekunowie pomagają uczestnikom podczas czynności życia codziennego oraz zajęć terapeutycznych.

Przewiń do góry